Cookie Consent by Privacy Policies website

Όροι Πωλήσεων & Τρόποι Πληρωμών

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Παρατίθενται κατωτέρω οι Όροι Πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 25ης Μαρτίου αρ 46, ΤΚ 54248, με ΑΦΜ 103972504, ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 303279 και email: infotrabolino@gmail.com (στο εξής αναφερόμενη ως ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop).

O χρήστης/επισκέπτης καλείται, πριν συνεχίσει την περιήγησή του στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, να μελετήσει προσεκτικά τους κάτωθι Όρους πωλήσεων, που διέπουν τις αγορές, τη διακίνηση και τις επιστροφές των προϊόντων της Εταιρίας μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εάν ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, πρέπει να τους αποδεχθεί, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο, που βρίσκεται στην φόρμα εγγραφής.

Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνουν και αποδέχονται ότι πριν από την επίσκεψή τους στο ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, έχουν διαβάσει και συμφωνούν ανεπιφύλακτα με τους παρόντες Όρους Πωλήσεων (όπως και με τους ανωτέρω αναφερόμενους Όρους Χρήσης). Σε περίπτωση που ο χρήστης/ επισκέπτης διαφωνεί με οποιονδήποτε από τους Όρους Πωλήσεων, καλείται να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop και να εξέλθει άμεσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο. Για την επίλυση οποιωνδήποτε αποριών και ερωτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας κάνοντας κλικ στο σχετικό σύνδεσμο «επικοινωνία» (infotrabolino@gmail.com).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο παρών δικτυακός τόπος του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop περιέχει τις κάτωθι πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα προϊόντα της, τα οποία διατίθενται προς πώληση μέσω αυτού:

•Τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας,

•Την περιγραφή και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος (σύσταση, σύνθεση υφασμάτων και υλικών) και τα διαθέσιμα μεγέθη. Ως προς τα διαθέσιμα μεγέθη χρησιμοποιείται η κλίμακα που ισχύει στην Ευρώπη.

•Την τιμή (με ΦΠΑ), την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς και επιστροφής,

•Τον τρόπο πληρωμής και τον τρόπο και χρόνο, παράδοσης και εκτέλεσης της παραγγελίας,

•Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,

•Το δικαίωμα υπαναχώρησης,

•Το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων.

•Την ειδική ένδειξη εάν ορισμένο προϊόν είναι προϊόν προσφοράς και τι συνεπάγεται αυτό.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop που εκτίθενται και διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν περάσει από ενδελεχείς και αυστηρούς ελέγχους σε επιλεγμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου στα εργαστήρια της Εταιρίας, τα οποία διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να πραγματοποιούν τους ελέγχους των υφασμάτων σύμφωνα με το πρωτόκολλο διεθνών προδιαγραφών ISO 9001:2000 τεστ πλυσίματος όσον αφορά τα χρώματα και το ξεθώριασμα, τεστ αντοχής όσον αφορά φθορές, σκισίματα, ραφές. Οι έλεγχοι στους οποίους προβαίνει η Εταιρεία είναι πλήρεις και λεπτομερείς. Εάν παρ’ ελπίδα διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, καλούνται οι χρήστες/επισκέπτες να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, το οποίο θα μεριμνήσει για την άμεση επίλυσή του.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop εκτελεί τις παραγγελίες λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε διαθεσιμότητα των προϊόντων και των αποθεμάτων της Εταιρίας. Τυχόν αναφερόμενες διαθεσιμότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την Εταιρία. Σε περίπτωση που ορισμένο προϊόν, το οποίο παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμο, τότε το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop θα επικοινωνεί με αυτόν μέσω email ή/και τηλεφώνου, εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώνει για το πότε πιθανολογείται η παράδοσή του ή για τυχόν πλήρη έλλειψη του συγκεκριμένου προϊόντος γενικά ή στο συγκεκριμένο παραγγελθέν μέγεθος. Εάν ο πελάτης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παράδοση/παραλαβή συγκεκριμένου προϊόντος δεν τον ικανοποιεί, δύναται να ανακαλέσει μερικώς την παραγγελία ως προς το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ η τυχόν υπόλοιπη παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι τιμές που αναγράφονται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο εκφράζονται σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνουν όμως τα έξοδα αποστολής, τα οποία προσδιορίζονται ειδικώς σε κάθε περίπτωση αναλόγως του τρόπου, χρόνου και τόπου αποστολής. Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση των πελατών/χρηστών. Ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το τίμημα του προϊόντος, το οποίο αναγραφόταν στο ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, κατά το χρόνο παραγγελίας του.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα προϊόντα του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop ελέγχονται ενδελεχώς πριν την αποστολή κάθε παραγγελίας, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η αποστολή ελαττωματικού προϊόντος. Προϊόν με ουσιώδες ελάττωμα, το οποίο παραδίδεται σε χρήστη/πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος και το ελάττωμα αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του χρήστη/πελάτη αντικαθίσταται, εφόσον ζητηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό τον όρο «Επιστροφές Προϊόντων» με άλλο πανομοιότυπο. Δεν υφίσταται υποχρέωση αντικατάστασης, εάν η φθορά στο προϊόν της Εταιρείας προκλήθηκε από την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης του, από κακή συντήρησή του, ή πρόκειται για φυσιολογική φθορά λόγω της χρήσης του προϊόντος. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση του εν λόγω προϊόντος.

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά στην ποιότητα ή/και την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό και ειδική χρήση, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών. Τέτοιες εγγυήσεις παρέχονται, εφόσον παρέχονται, μόνο από τους κατασκευαστές και ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται σχετικά από τη συσκευασία του προϊόντος. Οποιαδήποτε τηλεφωνική ενημέρωση γίνει από το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop σχετικά με εγγυήσεις κατασκευαστών γίνεται απλά και μόνο προς διευκόλυνση του πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop.

Οι πελάτες/χρήστες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τις προδιαγραφές και τη σύνθεση κάθε πωλούμενου προϊόντος, ώστε να διαπιστώσουν κατά περίπτωση αν χρησιμοποιείται στην κατασκευή ή υπάρχει στη σύνθεση του τελικού προϊόντος οποιαδήποτε πρώτη ύλη ή εν γένει υλικό, στο οποίο έχει αλλεργία ή προβλήματα υγείας στον ίδιο ή σε τρίτα πρόσωπα (π.χ. μικρά παιδιά).

Οι πελάτες παρακαλούνται να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες πλυσίματος των προϊόντων για να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο χρήστης/πελάτης που επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πρέπει κατ’ αρχάς να τα προσθέσει στο καλάθι αγορών του και στη συνέχεια να προχωρήσει με: α) την αποστολή της παραγγελίας στην Εταιρία κάνοντας κλικ στο σχετικό σύνδεσμο και β) τη συμπλήρωση της φόρμας πληρωμής με τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας ή με την πρόβλεψη πληρωμής με αντικαταβολή. Η παραγγελία ολοκληρώνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί «Πληρωμή».

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και εκτελούνται οι αποστολές των παραγγελθέντων προϊόντων μόνο εντός της Ελλάδος. Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, στις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Κάθε παραγγελία εκτελείται οριστικά στις 12:30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της. Δεν γίνονται κρατήσεις προϊόντων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, μόλις λάβει την παραγγελία, αποστέλλει στον πελάτη στην ηλεκτρονική του διεύθυνση αποδεικτικό παραλαβής με αναγραφόμενο τον αριθμό της παραγγελίας, μέσω του email infotrabolino@gmail.com.

Η αποστολή από τον χρήστη/πελάτη της παραγγελίας του προς την Εταιρία αποτελεί την πρόταση προς την τελευταία για κατάρτιση της σύμβασης πώλησης, η δε αποστολή από την Εταιρεία προς τον χρήστη/πελάτη του αποδεικτικού παραλαβής της εν λόγω παραγγελίας, συνιστά την αποδοχή από την Εταιρία της πρότασης για την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης, η οποία θεωρείται ότι συντελείται μόνο με την κατά τα ανωτέρω αποστολή από το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας.

Η προβολή των προϊόντων των προϊόντων της Εταιρίας στο ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop συνιστά πρόσκληση για την υποβολή πρότασης από πλευράς του χρήστη/επισκέπτη για τη σύναψη σύμβασης πώλησης.

Το πακέτο, το οποίο αποστέλλει η Εταιρία στον χρήστη/πελάτη, σε εκτέλεση της παραγγελίας του, συνοδεύεται από το εκδοθέν νόμιμο φορολογικό στοιχείο (απόδειξη λιανικής πωλήσεως).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης δύναται να πατήσει το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση» και να προβεί κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αυτόματη ακύρωση της παραγγελίας του.

Ακύρωση παραγγελίας μετά την ολοκλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή της είναι δυνατή μόνο εφόσον σταλεί σχετική ειδοποίηση μέχρι τις 12:30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές/ προσθήκες/ τροποποιήσεις της. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί την τροποποίηση της παραγγελίας θα πρέπει να προβεί σε ακύρωσή της, πριν την ολοκλήρωση αυτής, και στη συνέχεια να επιλέξει άλλα προϊόντα, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop παρέχει τη δυνατότητα στον πελάτη να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της παραγγελίας του, μέσω των ενημερωτικών email, τα οποία λαμβάνει κάθε φορά που η παραγγελία του αλλάζει στάδιο. Επίσης, ο πελάτης δύναται ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμεί, να εισέρχεται στο πεδίο «Ο Λογαριασμός μου» και να δίνει τους κωδικούς του (username και password) προκειμένου να ενημερώνεται για το στάδιο εκτέλεσης της παραγγελίας του.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της παραγγελίας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

ΠΛΗΡΩΜΗ ONLINE – ΜΕΣΩ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ & Αντικαταβολή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δέχεται πιστωτική και χρεωστική κάρτα VISA.

Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις αλλά το ποσό θα αποπληρώνεται εφάπαξ. Το ποσό της εφάπαξ αποπληρωμής εκτός από την αξία των προϊόντων, θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τα έξοδα αποστολής, τα οποία θα επιβαρύνουν τον πελάτη σύμφωνα με τον πίνακα χρεώσεων εξόδων αποστολής.

Για τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης θα πρέπει να ακολουθήσει τις αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης που διατίθενται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Στη φόρμα παραγγελίας, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο πελάτης είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή καταραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ο αγοραστής δηλώνει ότι είναι κύριος και κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας. Ο λογαριασμός που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι ο εξής:

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

Όνομα Δικαιούχου: Μαρία Κρήτου

IBAN: GR8902603260000150200876175

Η κατάθεση του τραπεζικού εμβάσματος θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της παραγγελίας στο ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop. Σε αντίθετη περίπτωση, η παραγγελία ακυρώνεται και θεωρείται ως μη γενόμενη. Στο καταθετήριο της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε και ο αριθμός της συγκεκριμένης παραγγελίας, ο οποίος θα έχει αποσταλεί από την Εταιρία μέσω email ως επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

Ο πελάτης πληρώνει τον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής εταιρίας, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του. Η πληρωμή με αντικαταβολή χρεώνεται 2 €.

Η εξόφληση με αντικαταβολή δεν ισχύει για τις παραγγελίες που παραδίδονται εκτός Ελλάδος.

Ιστορικό πελατών με Άρνηση Παραλαβής.

Οι παραγγελίες πελατών μας, που στο ιστορικό τους έχουν 2 συνεχόμενες αποστολές που αρνήθηκαν να παραλάβουν ή δεν ανταποκρίθηκαν στην γραπτή ή τηλεφωνική μας / της courier ενημέρωση και επιστράφηκαν στο ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, με την ένδειξη (ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ – ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ), θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από προπληρωμή – με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ή κατάθεση του συνολικού ποσού της νέας παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί στο φυσικό κατάστημα της ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop με μετρητά ή με το σύστημα POS στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου 46, 54248, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.  Όσον αφορά τις παραγγελίες στις οποίες έχει επιλεχθεί “Πληρωμή στο κατάστημα”, θεωρούνται ενεργές για τις επόμενες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης τους. Μετά το πέρας του διαστήματος, ακυρώνεται η κράτηση των προϊόντων που συμμετέχουν στις παραγγελίες αυτές.

Η επιστροφή χρημάτων από προϊόντα επιστροφής ισχύει μόνο για διαδικτυακές παραγγελίες, στις οποίες η πληρωμή ολοκληρώνεται πριν από το κράτημα των προϊόντων. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων από αγορές προϊόντων που έχουν γίνει στο φυσικό κατάστημα.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που η αγορά έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας για τη διασφάλιση του κατόχου αυτής, η παράδοση των προϊόντων γίνεται μόνο στον αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας την πρωτότυπη ταυτότητά ή το διαβατήριο του και την πιστωτική του κάρτα. Απαγορεύεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο εκτός κι αν ο αγοραστής εξουσιοδοτήσει κάποιο τρίτο πρόσωπο εγγράφως. Και στην περίπτωση της έγγραφης εξουσιοδότησης, ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να επιδείξει τα ως άνω έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση των προϊόντων που έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση γίνεται το αργότερο εντός επτά (7) εργασίμων ημερών για παραδόσεις εντός Ελλάδος και δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών για παραδόσεις στον υπόλοιπο κόσμο, οι οποίες υπολογίζονται από την ημέρα της παραγγελίας, και εξαρτάται δε από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η αποστολή των προϊόντων για πωλήσεις εντός Ελλάδος γίνεται αποκλειστικά μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών courier. Οι συνεργαζόμενες εταιρίες είναι οι ΕΛΤΑ door-to-door (υπηρεσία πόρτα-πόρτα), Γενική Ταχυδρομική και Speedex courier. Μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία ορισμένης παραγγελίας από το μενού «ο Λογαριασμός μου» και της αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών μέσω του tracking number της εταιρίας ταχυμεταφορών, το οποίο θα σας αποσταλεί μέσω email, όταν θα είναι διαθέσιμο.

Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των προϊόντων χωρίς χρέωση μεταφορικών από το κατάστημα ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, 25ης Μαρτίου 46, 54248, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα σε ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Όσον αφορά τις παραγγελίες στις οποίες έχει επιλεχθεί “Πληρωμή στο κατάστημα”, θεωρούνται ενεργές για τις επόμενες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης τους. Μετά το πέρας του διαστήματος, ακυρώνεται η κράτηση των προϊόντων που συμμετέχουν στις παραγγελίες αυτές.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από το συνολικό κόστος των προϊόντων, τα οποία θα παραγγείλετε, τον τόπο παράδοσης και τον τρόπο αποστολής, σύμφωνα με τον πίνακα χρεώσεων εξόδων αποστολής.

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης είναι επτά (7) εργάσιμες ημέρες για πωλήσεις εντός Ελλάδος, υπολογιζόμενες από την επομένη της μετά την ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ενημερώνεται ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί. Η συμμετοχή του χρήστη/πελάτη στο κόστος μεταφοράς/αποστολής των προϊόντων εξαρτάται από τον τόπο παράδοσης και το ύψος (αξία) της παραγγελίας ως εξής:

– Για παραγγελίες εντός Ελλάδος αξίας ίσης ή άνω των πενήντα ευρώ (50€) δεν υπάρχει επιβάρυνση μεταφορικών/ εξόδων αποστολής.

Το κόστος μεταφορικών κλιμακώνεται αναλόγως του κόστους της παραγγελίας και του τόπου παράδοσης. Κατά τη διενέργεια της παραγγελίας και οπωσδήποτε πριν την ολοκλήρωσή της και την αποστολή της προς την Εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ υπάρχει σαφής ηλεκτρονική ενημέρωση αναφορικά με το ακριβές κόστος των μεταφορικών/ εξόδων αποστολής.

Η Εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ δεσμεύεται να αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν της που παραγγέλθηκε από το ηλεκτρονικό κατάστημα ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop και δεν παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση.

Η Εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση παραγγελιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως περιστατικά ανωτέρας βίας θεωρούνται οι απεργίες, προβλήματα και καθυστερήσεις προμηθευτών/μεταφορέων/ταχυμεταφορών, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθυστερήσεις λόγω ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των τραπεζών και του τραπεζικού συστήματος εν γένει, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, φυσικές καταστροφές και σεισμοί.

Οι παραγγελίες εκτελούνται το αργότερο την επομένη σε δύο εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της λήψης τους. Η εξέλιξη της διαδικασίας παράδοσης μπορεί να παρακολουθείται μέσω συνδέσμου που θα στέλνει η εταιρεία με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών.

Πολιτική της Εταιρίας είναι να μην παραδίδονται δέματα σε ανήλικα άτομα που δεν έχουν γραπτή εξουσιοδότηση από τον γονέα/κηδεμόνα τους.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία ενδέχεται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

1. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από την αποθήκη της Εταιρίας.

Στην περίπτωση αυτή, το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να τον ρωτήσει εάν θέλει να του παραδοθεί η παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να του προταθεί κάποιο εναλλακτικό.

2. Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο.

Στην περίπτωση αυτή, το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop  θα επικοινωνεί με τον πελάτη για να του παρέχει κάποια εναλλακτική λύση.

3. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας του πελάτη.

Στην περίπτωση αυτή, το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να δηλώσει εάν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.

4. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω email επικοινωνία με τον πελάτη (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία του πελάτη που καταχώρησε δεν είναι ορθώς συμπληρωμένα ή/και ενημερωμένα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

– Οι επιστροφές γίνονται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, και επικοινωνήστε μαζί μας πριν από την αποστολή.  Επιστροφές με ημερομηνία αποστολής πέρα των 14 ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία παραλαβής) δεν γίνονται αποδεκτές, επιστρέφονται στον πελάτη και επιβαρύνεται ο ίδιος με τα έξοδα αποστολής από την εταιρία courier.

– Ο πελάτης πρέπει να επικοινωνεί μαζί μας πριν από την αποστολή μιας επιστροφής. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή στο email infotrabolino@gmail.com.

– Όλα τα καρτελάκια πρέπει να είναι στη θέση τους και ανέπαφα, και τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν φορεθεί.

– Στα μαγιό δεν θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό αυτοκόλλητο υγιεινής.

– Δεν γίνεται επιστροφή σε εσώρουχα, καλσόν, κορσέδες.

– Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων από δωροκάρτες ή από αγορές που έχουν γίνει από δεύτερο πρόσωπο.

– Η επιστροφή χρημάτων από προϊόντα επιστροφής ισχύει μόνο για διαδικτυακές παραγγελίες, στις οποίες η πληρωμή ολοκληρώνεται πριν από το κράτημα των προϊόντων. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων από αγορές προϊόντων που έχουν γίνει στο φυσικό κατάστημα.

– Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε ελαττωματικά ρούχα γιατί υπάρχει περίπτωση να μη γίνει δεκτή η επιστροφή σας.

– Αν επιστρέφετε ελαττωματικά ρούχα, μην επιστρέψετε και άλλα ρούχα, καθώς αυτόματα δεν θα δικαιούστε επιστροφή των χρημάτων για την αποστολή των προς επιστροφή προϊόντων, παρά μόνο του κόστους των προϊόντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

– Συμπληρώστε την Φόρμα Επιστροφής που είχαμε στο δέμα σας, η κατεβάστε την από εδώ, και συμπεριλάβετε την στην συσκευασία.

   – Κλείστε τη συσκευασία ή με την ίδια σακούλα στην οποία παραλάβατε, ή βεβαιωθείτε ότι η δική σας συσκευασία είναι ασφαλής και αδιάβροχη.

   – Κολλήστε το αυτοκόλλητο επιστροφής στο δέμα, ή κατεβάστε το από το Προφίλ σας, στην συγκεκριμένη παραγγελία.

   – Τα χρήματα θα επιστραφούν με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η πληρωμή. Παρακαλούμε επιτρέψτε έως και 30 ημέρες για την πλήρη επιστροφή χρημάτων.

   – Αν για την πληρωμή της παραγγελίας χρησιμοποιήσατε τραπεζική κατάθεση ή αντικαταβολή, τότε θα πρέπει να σημειώσετε στη φόρμα επιστροφής τον τραπεζικό λογαριασμό σας σε ελληνική τράπεζα.

    – Αν επιστρέφετε ελαττωματικό προϊόν, τα χρήματα σας θα επιστραφούν την στιγμή που θα λάβουμε το δέμα σας και θα εγκρίνουμε την επιστροφή χρημάτων και κόστους επιστροφής σε εσάς.

   – Κρατήστε την απόδειξη αποστολής, και στείλτε την σε email στο infotrabolino@gmail.com.

– Επιστρέψτε την συσκευασία χρησιμοποιώντας το τοπικό σας ταχυδρομείο! Η χρέωση είναι δική σας. Μη στείλετε τίποτα αν δε σιγουρευτείτε ότι έχετε την απόδειξη! Κρατήστε την απόδειξη αποστολής ασφαλή, και σας προτείνουμε να μας στείλετε αντίγραφο της στο infotrabolino@gmail.com.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

– Σε περίπτωση ελαττωματικών ρούχων ή λάθους στην αποστολή το ποσό των ρούχων και τα μεταφορικά επιστροφής καλύπτονται πλήρως από εμάς! Παρ’ όλα αυτά, αν επιστρέφετε και μη ελαττωματικά ρούχα στο ίδιο δέμα, δεν δικαιούστε επιστροφή των χρημάτων για την αποστολή των προς επιστροφή προϊόντων, παρά μόνο του κόστους των προϊόντων.

   – Κρατήστε την απόδειξη αποστολής, και στείλτε την σε email στο infotrabolino@gmail.com.

   – Με την παραλαβή των προϊόντων, θα αξιολογήσουμε το αίτημα σας βάση της φόρμας επιστροφής που συμπληρώσατε, και θα σας ειδοποιήσουμε για το αν θα σας επιστρέψουμε το ποσό των προϊόντων ή και των εξόδων αποστολής της επιστροφής σε εμάς.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση της «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής:

Εάν με υπαιτιότητα του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop απεστάλησαν στον πελάτη λανθασμένα προϊόντα (λάθος στην καταχώρηση της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ.), ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύεται από τα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη, οδηγίες χρήσης κ.α.). Κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία, τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται πίσω, συνοδευόμενα από την απόδειξη αγοράς τους. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση της επιστροφής τους καλύπτεται από την Εταιρία. Εσείς θα πρέπει να συμπληρώσετε το «Έντυπο Επιστροφής» και να επικοινωνήσετε με την Εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ. Η Εταιρία αναλαμβάνει, στην περίπτωση αυτή, το κόστος αποστολής της ορθής παραγγελίας (ορθοί κωδικοί) κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής στην Εταιρία της εσφαλμένης παραγγελίας, υπό τον όρο ότι υφίσταται διαθεσιμότητα των αντίστοιχων προϊόντων κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας. Σαφώς, σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, έχετε δυνατότητα μερικής ή ολικής τροποποίησης της παραγγελίας.

2. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων:

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχετε υποχρέωση να ελέγξετε ότι τα προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία σας και σε τυχόν αντίθετη περίπτωση να επισημάνετε υπό μορφή χειρόγραφων ενυπόγραφων παρατηρήσεων που θα συμπληρώσετε στο Δελτίο Παράδοσης οποιαδήποτε τυχόν ελαττώματα ή πλημμέλεια της παραγγελίας (π.χ. ελλιπής αριθμός προϊόντων, παραβιασμένη ή κατεστραμμένη συσκευασία κ.α.). Παράλληλα, οφείλετε να ενημερώσετε μέσω φαξ ή μέσω email ως προς το περιεχόμενο των παρατηρήσεών σας την Εταιρία μας αυθημερόν ή τουλάχιστον εντός των επομένων τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

Εάν πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος και να επικοινωνήσει με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα στο τηλ. 2310 303279 ή μέσω email στο infotrabolino@gmail.com. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν, το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν θα δεχτεί την όποια επιστροφή και συνεπώς δεν θα προβεί σε αντικατάσταση προϊόντος. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε. Εάν ο πελάτης αποδεχθεί τη συσκευασία και το προϊόν «ως παρελήφθη», ρητά ορίζεται ότι δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων σε καμία περίπτωση.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

Ρητά επισημαίνεται ότι ως ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ θεωρούνται μόνον τα προϊόντα/ενδύματα τα οποία εμφανίζουν αντικειμενικά ακαταλληλότητα για να φορεθούν. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ακατάλληλα ή/και ελαττωματικά τα ενδύματα, τα οποία αποκλίνουν από τις αναρτημένες στον δικτυακό τόπο φωτογραφίες, που οφείλονται σε διαφοροποιήσεις λόγω του διαφορετικού φωτισμού, εμφάνισης, ανάρτησης, ανάλυσης της φωτογραφίας, προβολής στον Η/Υ και εκτύπωσης των φωτογραφιών. Στην προκειμένη περίπτωση τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη.

Επιστροφές των προϊόντων με χρέωση του πελάτη

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά γνωρίσματα (instructions, καρτελάκι με οδηγίες κ.α.) αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους. Ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στo ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται στην απόδειξη λιανικής πώλησης που θα παραλάβει μαζί με τα προϊόντα εντός της ως άνω προθεσμίας.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης, θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop θα παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα. Η επιστροφή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop.

ΓΕΝΙΚΑ

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να τα παραδίδει άθικτα, στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, και με τις αρχικές σημάνσεις επί των προϊόντων, μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής, δώρα κλπ.).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

– Δεν γίνεται αντικατάσταση σε εσώρουχα, καλσόν, κορσέδες και σε προϊόντα αξίας ίσης ή χαμηλότερης των 15€.

– Η υπηρεσία courier παραδίδει στην ίδια διεύθυνση αποστολής τη νέα παραγγελία και παραλαμβάνει τα προς αντικατάσταση προϊόντα την ίδια στιγμή. Η πρώτη αντικατάσταση γίνεται με δωρεάν μεταφορικά.

– Η υπηρεσία αυτή ισχύει για προϊόντα τα οποία έχουν το ίδιο ή μεγαλύτερο κόστος με αυτό του προϊόντος προς αντικατάσταση. Τη διαφορά στο κόστος πληρώνεται μέσω  Τραπεζικής Κατάθεσης στo ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop ή στον courier κατά την παραλαβή του πακέτου (με χρέωση 2 €).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης αλλάξει γνώμη, μετά την παραλαβή του προϊόντος, ή αν δεν μείνει ικανοποιημένος από αυτό, παρά το γεγονός ότι το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop εξαντλεί από πλευράς του κάθε ενδεδειγμένο έλεγχο, έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης. Στην περίπτωση αυτή, το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεσμεύεται να επιστρέψει την αξία του επιστραφέντος προϊόντος, με τραπεζική επιταγή στο όνομα του πελάτη που αναγράφεται στην παραγγελία ή τραπεζικό έμβασμα σε λογαριασμό που αυτός θα υποδείξει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από πλευράς του χρήστη/πελάτη ή επιστροφή του ποσού στην πιστωτική του κάρτα.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 10 του ν. 2251/1994 που αφορά στις συμβάσεις εξ αποστάσεως, το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί από τον χρήστη/πελάτη με δήλωσή του προς την Εταιρία, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του εν λόγω προϊόντος. Από την πλευρά του, ο χρήστης/πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην Εταιρία, άθικτο, στην αρχική του συσκευασία, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής. Τυχόν επιστροφές γίνονται δεκτές από την Εταιρεία μόνον για προϊόντα που επιστρέφονται άθικτα, στην αρχική τους κατάσταση, μαζί με την απόδειξη λιανικής πωλήσεως και χωρίς να έχει καταστραφεί η αρχική τους συσκευασία και τις ετικέτες του, όπως παρελήφθη. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν γίνεται δεκτή καμία επιστροφή.

Για την γρήγορη και απρόσκοπτη εξυπηρέτησή του, ο χρήστης/πελάτης που αποφάσισε να ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να χρησιμοποιήσει τη «Φόρμα Επιστροφής» που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία. Η συμπλήρωση της «Φόρμας επιστροφής» είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι εκπτωτικοί κωδικοί έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και τοποθετούνται στο πρώτο βήμα της παραγγελίας. Οι εκπτωτικοί κωδικοί δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προωθητικές ενέργειες.

Προϊόντα προσφοράς μπορούν να αλλάξουν μόνο με άλλα προϊόντα προφοράς.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι χρήστες – αγοραστές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, αποδέχονται και συμφωνούν ότι η επικοινωνία των μερών θα λαμβάνει χώρα κατά βάση και κυρίως ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και με ενημερώσεις μέσω του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η επικοινωνία θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και ότι όλες οι γνωστοποιήσεις, επικοινωνίες, προτάσεις, αποδοχές, συμφωνίες, συμβάσεις και τροποποιήσεις αυτών θα γίνονται ηλεκτρονικά, η δε επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λογίζεται και γίνεται δεκτό από τους χρήστες – αγοραστές ότι καλύπτει τον έγγραφο τύπο, όπου αυτός απαιτείται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εν γένει επικοινωνία και τυχόν γνωστοποιήσεις των χρηστών – αγοραστών προς το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop θα γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση infotrabolino@gmail.com. Η Εταιρία δύναται να επικοινωνεί εγκύρως με τον χρήστη – αγοραστή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση που παρέχει ο ίδιος κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. Τυχόν γνωστοποίηση λογίζεται ότι έχει παραληφθεί από το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop 24 ώρες μετά την αποστολή του προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop και σε 5 ημέρες μετά την ταχυδρομική αποστολή (για αποστολές εντός Ελλάδος) με χρήση της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς courier. Οι χρήστες – αγοραστές που έχουν αποστείλει e-mail ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο ότι έλαβε χώρα προσήκουσα αποστολή του e-mail προς την ορθή ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας μας και ως προς την ταχυδρομική αποστολή ότι έλαβε χώρα ταχυδρομική αποστολή με χρήση της υπηρεσίας των συνεργαζόμενων εταιριών ταχυμεταφοράς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop και τους ανωτέρω Όρους Πωλήσεων οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνo  2310 303279, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή να επικοινωνούν με το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop στην ηλεκτρονική διεύθυνση infotrabolino@gmail.com.